Varaus- ja maksuehdot

Wanha koulu Tahkovuori varausehdot

Wanha koulu tahkovuori (GoBananas Finland Oy, y-tunnus 3224436-8) noudattaa Wanhan koulun asuntojen vuokrauksessa näitä sopimusehtoja. Nämä ehdot sitovat kumpaakin osapuolta sen jälkeen, kun asiakas on maksanut GoBananas Finland Oy:lle sopimusehdoissa mainitun ennakkomaksun tai ennakkomaksun ja loppusuorituksen yhdellä kertaa.

Varauksen tekeminen ja maksu

Varauksen tekijän tulee olla varausta tehdessään täysi-ikäinen (18 vuotta täyttänyt). Lomakohdetta ei luovuteta asiakkaan käyttöön, jos kaikki lomakohteeseen menossa olevat ja siellä lomailevat henkilöt ovat alaikäisiä (eivät ole täyttäneet 18 vuotta). 

Varauksen voi tehdä netissä, jolloin vahvistus varauksesta lähetetään asiakkaan sähköpostiin heti. Asiakkaan tulee varauksen jälkeen 7 päivän sisällä maksaa vähintään ennakkomaksu (20 % lomakohteen vuokrasta). Loppulasku lähetetään asiakkaan sähköpostiin varauksen tekoa seuraavana arkipäivänä. Asiakas voi myös maksaa varauksen kokonaisuudessaan heti, jolloin vahvistus, jolloin tarkemmat tiedot kohteesta lähetetään asiakkaan sähköpostiin.

Varaus on vahvistettu, kun asiakas on maksanut ennakkomaksun (20 % lomakohteen vuokrasta) eräpäivään mennessä tai koko varauksen summan kerralla. Loppulasku maksetaan viimeistään kuusi (6) viikkoa ennen loman alkua.

Ennakkomaksun voi maksaa joko heti varauksen yhteydessä, tai 7 päivän kuluessa laskun tiedoilla.  Loppulasku erääntyy maksettavaksi 6 viikkoa ennen loman alkua.

Mikäli varauksen alkuun on 27 vuorokautta tai vähemmän, maksetaan koko summa heti varauksen yhteydessä.

Mikäli asiakas ei hoida maksuja ajallaan, Wanha koulu Tahkovuori voi peruuttaa varauksen ilman erillistä ilmoitusta.

Varauksen peruuttaminen ja muuttaminen

Peruutus on aina tehtävä sähköpostitse jani@wanhakoulu.fi. Peruutus katsotaan tapahtuneeksi sillä hetkellä, jolloin tieto peruutuksesta on tullut Wanhalle koululle.

Toimistoajan (ma-pe 8.30-17, la 10-18) ulkopuolella ilmoitettu peruutus katsotaan tapahtuneeksi seuraavana toimistopäivänä.

Jos asiakas peruuttaa varauksen, ei ennakkomaksun osuutta (20 prosenttia lomakohteen vuokrasta) palauteta.

Mikäli varaus peruutetaan muusta syystä kuin alla mainitusta syystä myöhemmin kuin 28 vuorokautta ennen vuokrauksen alkua tai sen aikana, ei asiakkaan suorittamia maksuja palauteta lainkaan.

Mikäli asiakas muuttaa varausta (lomakohdetta, loman ajankohtaa, lisäpalveluja tai henkilömäärää), on Wanhalla koululla oikeus periä tästä aiheutuvina muutoskuluina 40 euroa. Muutos on tehtävä viimeistään kuusi (6) viikkoa ennen varausajankohdan alkua. Tätä myöhemmin tehtyjä muutoksia pidetään aikaisemman varauksen peruutuksena ja uutena varauksena.

Jos lomakohdetta ei oteta vastaan tai se otetaan vastaan myöhästyneenä, asiakkaalla ei ole oikeutta vuokran palautukseen. Jos asiakas keskeyttää varauksensa ja poistuu lomakohteesta ennen vuokra-ajan päättymistä, ei käyttämättä jääneeltä ajalta makseta korvausta eikä asiakas ole oikeutettu vuokranpalautukseen.

Varauksen peruutukset maailmanlaajuisen tai paikallisen COVID-19 (koronavirus) epidemian tai pandemian aiheuttamien matkustusrajoitusten takia tai asiakkaan oma päätös olla käyttämättä varaustaan tai keskeyttää varaus eivät muodosta Force majeure tilannetta.


Mikäli varaus peruutetaan myöhemmin kuin 28 vuorokautta ennen vuokrauksen alkua tai sen aikana sen perusteella, että asiakas ei pääse saapumaan majoituspaikkaan varauksen ajankohtana sen takia, että asiakkaan lähtömaan valtio tai Suomi majoituspaikan sijaintivaltiona ovat asettaneet matkustusrajoituksia epidemian tai pandemian takia, ei asiakkaan suorittamia maksuja palauteta lainkaan.

Mikäli asiakas peruuttaa varauksen myöhemmin kuin 28 vuorokautta ennen vuokrauksen alkua tai sen aikana tilanteessa, jossa ei ole asiakkaan tai asiakkaan lähiomaisen äkillistä sairautta, tapaturmaa tai kuolemantapausta, joka pakottavasti estää matkalle lähdön tai aiheuttaa keskeytyksen, ei asiakkaan suorittamia maksuja palauteta lainkaan. Matkustusrajoitukset tai asiakkaan oma päätös olla käyttämättä varaustaan tai keskeyttää varaus ilman edellä mainittuja syitä eivät muodosta Force Majeure-tilannetta, koska epidemiassa / pandemiassa asetettavat kansainväliset / kansalliset matkustusrajoitukset eivät ole ennakoimattomia.  

Varatessaan mökin asiakas ymmärtää ja sitoutuu siihen, että peruutukseen ja saapumatta jäämiseen sovelletaan em. tilanteissa (pandemia/epidemia) GoBananas Finland Oy:n normaaleja varaus- ja peruutusehtoja. Yllä todettua sovelletaan myös siinä tapauksessa, että asiakas ei pääse Suomeen lentojen peruuntumisen tai aikataulujen muuttumisen takia.  Varatessaan asunnon asiakas on tietoinen, että lentoyhtiöt voivat peruuttaa ja muuttaa aikataulujaan epidemian tai pandemian takia eikä kyseessä ole ylivoimainen este, koska kyse ei ole ennakoimattomasta tilanteesta.

Wanhan koulun oikeus peruuttaa varaus

Mikäli kyseessä on ylivoimainen este (force majeure), Wanha koulu voi peruuttaa varauksen. Asiakkaalla on tällöin oikeus saada Wanhalle koululle maksamansa summa takaisin kokonaisuudessaan. Jos varaus joudutaan keskeyttämään asiakkaan tai asiakkaan vieraan häiriökäyttäytymisen takia, niin maksuja ei palauteta.

Mikäli asiakas ei hoida maksuja ajallaan, voi Wanha koulu peruuttaa varauksen ilman erillistä ilmoitusta.

Palvelutiedot lomakohteen kuvauksessa

Kohteen kuvauksessa on mainintoja lähialueen palveluista (esim. ravintola, kauppa, hiihtohissi jne.). Wanha koulu ei vastaa lomakohteeseen kuulumattomien yleisten palveluiden tiedoista eikä niiden saatavuudesta.

Oleskelu lomakohteessa

Lomakohde on asiakkaan käytettävissä klo 15 alkaen.  Ohjeet avaimen saamiseen lähetetään asiakkaalle sähköpostilla ennen saapumispäivää.

Vuokraan sisältyy varatun lomakohteen käyttöoikeus varatulle ajalle. Normaalit energiakulut, kalusteet, keitto- ja ruokailuastiat, ruokailuvälineet, patjat, peitot ja tyynyt sisältyvät hintaan.

Lakanat ja pyyhkeet eivät sisälly vuokraan. Asiakkaan on käytettävä lakanoita. Lakanat ja pyyhkeet voi tilata varauksen yhteydessä hintaan 15€ / hlö. 

Lomakohdetta saa käyttää enimmillään se henkilömäärä, joka on ilmoitettu lomakohteen kuvauksessa vuodepaikkamääränä tai mitä lomakohdetta varattaessa on sovittu. Juhlista ja muista tilaisuuksista, joissa lomakohteen henkilömäärä tilapäisesti ylittyy, tulee sopia ennakkoon Wanhan koulun kanssa.  Tupakointi ja suitsukkeiden polttaminen tms. on kielletty kaikissa lomakohteen sisätiloissa. Hiljaisuus on klo 22 alkaen.

Lemmikkieläimen tuomisesta lomakohteeseen on ilmoitettava varausta tehtäessä.  Lemmikin tuomisesta peritään lisämaksu 30€ / lemmikki.

Sähköauton ja hybridiauton lataaminen on sallittu ainoastaan, jos tästä on erikseen sovittu Wanhan koulun henkilökunnan kanssa. Lataamisesta peritään lisämaksu. 

Asiakkaan velvollisuudet ja lomakohteen luovutus lähtöpäivänä

Asiakas luovuttaa lomakohteen ja sen lähtöpäivänä klo 12 mennessä. 

Asiakas on vastuussa lomakohteessa aiheuttamistaan vahingoista. Aiheutuneesta vahingosta on heti ilmoitettava lomakohteen huoltajalle tai omistajalle. Asiakas on velvollinen korvaamaan aiheuttamansa vahingot Wanhalle koululle.

Kohteiden vuokraan lisätään automaattisesti loppusiivouksen hinta.

Tilattuun loppusiivoukseen tai lomakohteen vuokrahintaan sisältyvään loppusiivoukseen ei sisälly astioiden tiskikoneeseen laitto ja roskien vienti. Lisäksi asiakkaan on vietävä tyhjät pullot ja tölkit pois ja laitettava huonekalut paikoilleen. Ruokatarvikkeet on vietävä pois tai ne on vietävä jätepisteeseen.

Mikäli asiakas on vuokrannut lakanat ja pyyhkeet tai ne sisältyvät vuokrahintaan, tulee ne jättää pinoon sängyn päälle tai lattialle.

Tupakointi on kielletty kaikissa Wanhan koulun sisätiloissa.  

Ylivoimainen este

Wanha koulu ei vastaa sellaisesta asiakkaalle aiheutuneesta vahingosta, joka aiheutuu ennalta arvaamattomasta ylivoimaisesta esteestä (force majeure) tai vastaavasta syystä (esim. sähkökatkot tai luonnonilmiöt kuten leväesiintymät, tai eläimet, kuten hiiret ja hyönteiset), joka ei ole johtunut Wanhasta koulusta ja jonka seurauksia Wanha koulu ei kohtuudella ole voinut estää.

Wanha koulu ei myöskään vastaa vahingoista tai seurauksista, jotka aiheutuvat normaaleista luonnonilmiöistä.

Huomautukset ja valitukset

Kaikki asuntoihin liittyvät huomautukset ja valitukset on osoitettava viipymättä niiden aiheen ilmaannuttua ja varauksen aikana suoraan Wanhan koulun henkilökunnalle.

Jos asiakas keskeyttää varauksensa ja poistuu lomakohteesta ennen vuokra-ajan päättymistä, ei käyttämättä jääneeltä ajalta makseta korvausta eikä asiakas ole oikeutettu vuokranpalautukseen.

Virheellinen hintatieto

Virheellinen hintatieto ei sido Wanhaa koulua jos hinta on niin selvästi virheellinen. Tällainen tilanne on esimerkiksi silloin, jos ero ilmoitetun hinnan ja todellisen hinnan välillä on huomattavan suuri tai väärää hintaa voidaan pitää poikkeuksellisen alhaisena yleiseen hintatasoon verrattuna.